Souhlas s osobními údaji:

Tímto souhlasím v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním svých osobních údajů a k přiřazování k nim dalších osobních údajů za účelem zasílání novinek a informací o akcích pořádaných správcem nebo ČSSD, nabízení obchodu nebo služeb, marketingu, telemarketingu, zasílání obchodních sdělení. Jsem si vědom, které osobní údaje dle definice uvedené v zákoně č. 101/2000 Sb. je správce oprávněn shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a přiřazovat k nim další osobní údaje a také souhlasím s tím, že správce je oprávněn získané osobní údaje předat jinému správci dle zákona č. 101/2000 Sb. a to zejména za účelem zasílání novinek a informací o akcích pořádaných správcem nebo ČSSD, nabízení obchodu nebo služeb, marketingu, telemarketingu, zasílání obchodních sdělení.

Výše uvedený souhlas dávám na dobu 3 let od udělení souhlasu.

Tímto prohlašuji, že jsem byl informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je výše uvedený souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Zaměstnanci správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení smluvního poměru ke správci.

V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas s newslettery:

Souhlasím s tím, aby mi správce zasílal newslettery týkající se ČSSD v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Souhlasem se zasíláním newsletterů souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů správci a s jejich následným shromažďováním, uchováváním a zpracováváním a k přiřazování k nim dalších osobních údajů za účelem zasílání novinek a informací o akcích pořádaných správcem nebo ČSSD, nabízení obchodu nebo služeb, marketingu, telemarketingu, zasílání obchodních sdělení.

Výše uvedený souhlas dávám na dobu 3 let od udělení souhlasu.

Jsem si vědom, že svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat emailem.